Увага! Аналогічно оформлюється розв’язок варіантів з іншими початковими даними.

123

Висновок з кожного варіанту рішення необхідно супроводжувати розкриттям аналізу результатів за використаними ресурсами на основі звітів по результатах рішення та устойчивості.

Практичне завдання №2

Задача 1

Умова завдання

На рахунок вносяться платежі по 200 грн. на початку кожного місяця. Розрахуйте, яка сума виявиться на рахунку через 4 роки при процентній ставці 13,5% річних.

Розв’язок задачі

Функція БС() вираховує майбутнє значення вкладу на основі постійної відсоткової ставки і має такий вигляд:

=БС (ставка; к-сть виплат; виплата; поточна вартість; тип)

Де:

ставка – це ставка процента за період,

число періодів – кількість платежів,

поточна вартість – початкове значення вкладу

тип – число 0 або 1 (0 – виплата наприкінці періоду, а 1 – виплата на початку періоду)

За умовою задачі

ставка – 13,5 %/ 12, тому що % нараховуються кожного місяця

к-сть виплат – 4*12, також тому, що виплати провадяться кожного місяця

виплата – 200 грн.

поточна вартість – 0 – це означає вкладення грошей

тип – 1

Результат обчислень:

Висновок: через 4 роки на рахунку буде сума 12 779 грн.

Список рекомендованої літератури

1. Білик, В. М. Інформаційні технології та системи [Текст] : навч. посібник / В.М. Білик, В.С. Костирко ; Міністерство освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - К. : ЦУЛ, 2006. - 232 с.

2. Бутинець, Франц Францович. Інформаційні системи бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Житомир : Рута, 2002. - 544 с.

3. Вовчак, І. С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті [Текст] : навч. посібник / І.С. Вовчак. - Тернопіль : Карт-Бланш, 2001. - 354 с. : iл.

4. Гужва, В. М. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посібник / В.М. Гужва, А.Г. Постєвой. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2002. - 458 с.

5. Гужва, В. М. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посібник / В.М. Гужва, А.Г. Постєвой. - К. : КНЕУ, 1999. - 164 с.

6. Гужва, В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст] : навч. посібник / В.М. Гужва. - К. : КНЕУ, 2001. - 400 с.

7. Денісова, О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності [Текст]: навч. посібник / О.О. Денісова. - К. : КНЕУ, 2003. - 315 с.

8. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : посібник / Ред. В.С. Пономаренко. - К. : Академія, 2002. - 544 с.

9. Карпенко С.Г. Інформаційні системи і технології [Текст] : навч. посібник / С.Г. Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарнавський, Г.А. Шпортюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2004. - 192 с. : iл.10. Маслов, Віктор Павлович. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навч. посібник / В.П. Маслов ; Міністерство освіти і науки України. - К.: Слово, 2003. - 263 с.

11. Павленко, Лариса Андріївна. Корпоративні інформаційні системи [Текст] : навч. посібник / Л.А. Павленко. - Х. : Інжек, 2003. - 257 с.

12. Писаревська, Т. А. Інформаційні системи обліку та аудиту [Текст] : навч. посібник / Т.А. Писаревська ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет. - К. : КНЕУ, 2004. - 369 с.

13. Писаревська, Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами [Текст] : навч. посібник / Т.А. Писаревська. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2000. - 279 с

14. Пінчук, Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] : навч. посібник / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. - К. : КНЕУ, 1999. - 328 с. : iл.

15. Притоманова, О. М. Інформаційні системи і технології у фінансах [Текст] : навч. посібник / О.М. Притоманова, Ю.В. Ульяновська, АМСУ, Держмитслужба України. - Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. - 91 с.

16. Рогач, І. Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посібник / І.Ф. Рогач, М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 239 с.

17. Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посібник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан ; Міністерство освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2003. - 268 с

18. Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посібник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 439 с.

19. Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Практикум [Текст] : навч. посібник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. - К.: Знання, 2006. - 429 с.


[1] Зміст - список заголовків структурних частин документа, використовується для перегляду тем, обговорюваних у документі.

[2] Виноска - невеликий пояснювальний текст унизу сторінки.

[3] Брошурувати - скріплювати видрукувані аркуші, вставляти їх в обкладинку і т.д., щоб одержати готову брошуру.


4221255550552192.html
4221334761173740.html
    PR.RU™